A. PROJECT IN CHINA


Een echtpaar dat drie kinderen met behulp van Stichting Kind en Toekomst adopteerde, woonde en werkte geruime tijd geleden gedurende een half jaar in China. Ze raakten door hun verblijf in China tijdens de adopties van hun kinderen en hun werkperiode daar, intens betrokken bij het wel en wee van Chinese kinderen. Vooral voelden zij zich zeer aangesproken door de kinderen met een handicap, in het bijzonder door kinderen met een hazenlip en kinderen met brandwonden. Daarvoor werden speciale projecten opgezet: het hazenlipproject en het brandwondenproject.

Het Hazenlipproject

In China kunnen veel kinderen met een hazenlip wegens geldgebrek van hun ouders niet worden geopereerd. Wat het betekent om op latere leeftijd (soms zelfs 14 jaar) nog rond te lopen met een open hazenlip, hoeft niemand u uit te leggen. We hopen daarom van harte dat Stichting Kind en Toekomst met uw steun een aantal van deze kinderen kan laten opereren. Tevens wordt er, indien maar enigszins mogelijk, voor gezorgd dat een logopediste de noodzaak van spraakoefeningen uitlegt aan de ouders, zodat een zo optimaal mogelijk resultaat kan worden verkregen.

Een hazenlipoperatie kost momenteel € 495,-- en een gehemelteoperatie € 620,--. Naast deze kosten moet 10% worden bijgeteld voor voeding en reiskosten voor de ouders en het kind rond de ziekenhuisopname. We hopen dat dit project, dat wordt uitgevoerd in de provincie Guiyang, waar lokale artsen en een lokaal ziekenhuis hun medewerking volledig geven, ook nu weer uw warme belangstelling zal wekken. Voor veel kinderen en hun familie, soms hoog in de bergen wonend, zal het leven er daardoor letterlijk en figuurlijk anders uit gaan zien!

Het Brandwondenproject

Eveneens in de Chinese provincie Guiyang worden de behandelend artsen regelmatig geconfronteerd met kinderen met ernstige brandwonden. Vooral op het platteland gebeuren veel ongelukken met open vuur, kookvuur en kerosinelampen. Sommige kinderen zijn ernstig verminkt en worden in hun normale functioneren erg belemmerd door de littekens. Sommigen kunnen hun ogen niet sluiten, hun mond niet gebruiken, kinnen zitten vast op hun borstje en ook armen/vingers zijn door littekenvorming soms helemaal verkleefd.

De kinderen kunnen in de lokale ziekenhuizen tegen kostprijs worden behandeld, de artsen verdienen er dus niets aan. Hoewel de operaties plaats vinden in lokale ziekenhuizen door lokale artsen, bestaat er een goed netwerk met andere ziekenhuizen. Zo worden artsen en anesthesisten die elders werken of net gepensioneerd zijn uitgenodigd om operaties bij te wonen. Hierdoor wordt veel kennis en ervaring uitgewisseld. De kosten voor deze operaties variëren momenteel van € 500,-- tot € 2000,--. Helpt u mee?
Website gebouwd door Its Asbreuk