R. BENIN - TWEE MAALTIJDEN PER DAG                                                                                         

 

Een tehuis in Benin heeft onze hulp ingeroepen. Het is een tehuis dat straatkinderen, weeskinderen en vondelingen opvangt. Het tehuis bestaat sinds 1982 en in de loop van de jaren heeft het tehuis van een aantal organisaties als de Bank van Afrika en de regering van Benin schenkingen ontvangen voor de bouw van een grote slaapzaal en de ommuring van het terrein i.v.m. veiligheid. Ook is er een installatie op zonne-energie geschonken.

Het grote probleem van het tehuis is de voeding van de kinderen. Sinds het WFP gestopt is met het financieren van voeding in de kindertehuizen omdat men voorrang wil geven aan het subsidiëren van onderwijs, is er een nijpende toestand in het tehuis ontstaan. Op dit moment is slechts één maaltijd per dag mogelijk en dat is voor jonge kinderen en opgroeiende jeugd beslist onvoldoende. We zouden hen graag een helpende hand toesteken door Euro 400,-- per maand over te maken zodat deze kinderen in ieder geval twee maaltijden per dag kunnen eten.

Helpt u mee???

Website gebouwd door Its Asbreuk