ADOPTIE IN BULGARIJE


Kind en Toekomst - Bulgarije weergeven op een grotere kaart

Wie komt in aanmerking:

Echtparen (heteroseksueel), alleenaanvragers binnen een huwelijk, alleenaanvragers binnen een heteroseksuele samenlevingsrelatie en vrouwelijke alleenstaanden.
Het kunnen spreken en begrijpen van de Engelse of Duitse taal door minimaal één van de beide aanvragers is een vereiste.

Kinderen:

De kinderen die voor interlandelijke adoptie in aanmerking komen zijn Roma kinderen en hebben een belaste ontstaansgeschiedenis c.q. een belaste achtergrond. De leeftijden variëren van circa 18 maanden tot 6 jaar. Uit de praktijk blijkt dat jonge kinderen, onder de drie jaar, zelden in aanmerking komen voor interlandelijk adoptie. Ook kinderen met een (operabele) handicap komen soms beschikbaar voor adoptie. Er moet dan gedacht worden aan handicaps als een forse ontwikkelingsachterstand, behoorlijke spraakproblemen, een hazenlip, klompvoet, hartafwijking, doof, gedragsproblematiek, etc.
De wachttijd om een kindje te kunnen adopteren zal afhangen van uw wensen ten aanzien van het te adopteren kind.


Verblijfsduur:

De verblijfsduur in Bulgarije bedraagt in eerste instantie circa een week: de kennismakingsperiode met het kind. Daarna begint de procedure die u in Nederland afwacht. Circa drie tot vijf maanden later mag het kind vervolgens worden opgehaald en bedraagt de verblijfsduur in Bulgarije eveneens één week.

Inschrijving:


Inschrijving is mogelijk. De wachttijd blijkt toch meer op te lopen dan door Bulgarije was voorzien. De verwachting is dat deze verder op zal lopen van ca. 60 tot ca. 72 maanden. Mensen die open staan voor opname van een special need kindje blijken sneller een voorstel te krijgen. De wachttijd voor een ouder kind zal naar te verwachten korter zijn dan de wachttijd voor een jonger kind.


Website gebouwd door Its Asbreuk