ADOPTIE IN NIGERIA


Kind en Toekomst - Nigeria weergeven op een grotere kaart

Wie komt in aanmerking:

A.s. echtparen moeten de minimale leeftijd van 25 jaar hebben. Een BMI (gewichtsschaal) tot 30 is toegestaan. Behalve echtparen kunnen ook alleenstaanden adopteren alsmede alleen aanvragers binnen een huwelijksrelatie. Echter adoptie door homoseksuelen wordt niet toegestaan. Ook een alleenstaande man blijkt in de praktijk niet in Nigeria te kunnen adopteren. Het kunnen spreken en begrijpen van de Engelse taal is een vereiste. Tenslotte is in de praktijk gebleken dat men niet wenst te plaatsen als het een vierde kind in een gezin betreft, tenzij tenminste één van de drie aanwezige kinderen een Nigeriaans kind is.

Kinderen:

Een aantal van de te adopteren kinderen betreft vondelingen. De leeftijden van de te adopteren kinderen variëren van enkele maanden tot 6 jaar. Deze kinderen hebben een belaste ontstaansgeschiedenis c.q. een belaste achtergrond en ook ondervoeding is een vaak voorkomend fenomeen in Nigeria. Sommige kinderen hebben een handicap, waardoor ze ongewenst zijn voor lokale adoptie, waaronder HIV positieve kinderen.

Verblijfsduur:

Men dient beiden naar Nigeria te reizen, de totale verblijfsduur kan oplopen tot circa 17 weken. Na de rechtszaak mag, desgewenst, één ouder terugreizen naar huis. De praktijk zal nog uit moeten wijzen hoe lang het na aankomst in Nigeria duurt, voordat de rechtszaak plaats zal vinden.

Wachttijd:

Wachttijd na het indienen van het dossier varieert van 5 maanden tot 3 jaar afhankelijk van wensen.
Website gebouwd door Its Asbreuk