WAT IS STICHTING KIND EN TOEKOMST?


Stichting Kind en Toekomst stelt zich tot doel direct hulp te bieden aan kinderen in nood. Zij doet dit door het bemiddelen bij adoptie door personen die in Nederland woonachtig zijn, van kinderen die in hun geboorteland geen enkel uitzicht hebben op een menswaardige toekomst of in hun bestaan worden bedreigd.


Stichting Kind en Toekomst staat onder leiding van een bestuur, dat bestaat uit de voorzitter mevrouw G. J. Treur, de secretaris, mevrouw M. Kessels. de penningmeester, mevrouw I. Zuidema, de leden de heren L.F. Schrijner en D. de Heus. Zij krijgen voor de verrichte werkzaamheden alleen de reiskosten vergoed.Stichting Kind & Toekomst probeert echter eerst hulp te bieden aan kinderen in nood door middel van projecthulp en financiële adoptie. Lees meer over de volgende onderwerpen:ONZE HULP OP 3 VERSCHILLENDE MANIEREN


 1. Via interlandelijke adoptie; dit uitsluitend als plaatselijke hulp niet toereikend is via sponsoring van gezinnen met jonge kinderen en kinderen in tehuizen.
 2. Via sponsoring van gezinnen met jonge kinderen en kinderen in tehuizen.
 3. Via projecthulp, gericht op kinderen.

Regelmatig merken we bij ons werk dat interlandelijke adoptie niet een op zichzelf staand fenomeen is. In de herkomstlanden van de kinderen is de nood vaak erg hoog. Door ons intensief in te zetten voor sponsoring en projecthulp kunnen we daadwerkelijk iets betekenen voor kinderen. Ook kan in sommige gevallen zelfs adoptie worden voorkomen door de kinderen in eigen land te helpen. We mogen deze hulpvragen niet negeren, maar... daar hebben we wel uw steun bij nodig!


WAT VOOR PROJECTEN INITIEERT DE STICHTING KIND EN TOEKOMST?


Zoals u aan de projectbeschrijvingen zult kunnen merken, initieert de Stichting Kind en Toekomst uitsluitend kleinschalige projecten, die heel concreet de leefomstandigheden van de kinderen verbeteren. Verder dienen de projecten een bijdrage te leveren aan de zelfstandigheid van de doelgroep. Met andere woorden: de mensen aan wie de projecthulp ten goede komt, moeten er zelf hun trots in hebben. Dat kun je bereiken door de toekomstige gebruikers zelf te laten meehelpen bij de opstart. Dit maakt de projecten niet alleen goedkoper (zodat er geld beschikbaar komt voor meer of andere projecten), maar geeft de mensen tevens het besef dat het project vóór en ván henzelf is: 'We hebben het samen tot stand gebracht!'. Een overzicht van de projecten kunt u vinden in het submenu Projecteninfo onder menu Projecthulp.


ZES REDENEN WAAROM U JUIST DE STICHTING KIND EN TOEKOMST WILT STEUNEN!


 1. De Stichting Kind en Toekomst zet zich in voor kinderen die écht hulp nodig hebben. 
 2. Het is een kleine en overzichtelijke organisatie zonder kostbare overhead.
 3. Geen strijkstok, geen administratie- of bureaukosten: elke euro die wij ontvangen, komt één-op-één ten gunste van de projecten.
 4. De contacten met de donateurs én met de projecten zijn heel rechtstreeks. Zo merkt u echt dat u samen met ons ergens aan werkt. U kunt ons gewoon opbellen, dingen bepraten, overleggen etc.
 5. De Stichting Kind en Toekomst besteedt veel aandacht aan nauwe contacten in het buitenland. Zodat de controle en betrouwbaarheid optimaal zijn.
 6. De Stichting Kind en Toekomst heeft al meer dan dertig jaar ervaring en weet dus hoe belangrijk het is om de waarden en gewoonten in een land te respecteren. Uiteraard zonder daarbij kritiekloos te worden!

Wat kunt u doen als u enthousiast bent over onze projecten en/of sponsorprogramma's?

 • U kunt één van de inschrijfformulieren invullen en zelf financieel bijdragen!
 • U kunt de projectinfo onder de aandacht brengen bij vrienden en familieleden, op uw werk of op de school van uw kind en proberen hen warm te maken voor deelname!

Kortom: met uw hulp kunnen we nóg meer bereiken. Doet u mee?
Website gebouwd door Its Asbreuk