2. CHINA - PLEEGOUDERS VOOR GEHANDICAPTE KINDEREN


Ook in 2013 bleek er gelukkig weer belangstelling voor dit bijzondere project. Er kwam een bedrag binnen van Euro 2.568,-- (in 2012 Euro 2.133,--). De giften werden ditmaal gebruikt om de kinderen, die in de diverse pleeggezinnen leven, een paar dagdelen per week het revalidatiecentrum te laten bezoeken. Hierdoor kan hun ontwikkeling verder worden gestimuleerd met aangepaste begeleiding. Tijdens de uren dat de kinderen in het revalidatiecentrum verblijven, benutten de pleegouders de tijd om de dagelijks noodzakelijke dingen te doen die niet mogelijk zijn als hun gehandicapte pleegkind thuis is. Ook in 2013 werden spelmaterialen aangeschaft maar ook aangepast meubilair. Een ontzettend mooi resultaat mede dankzij uw steun!
Website gebouwd door Its Asbreuk