P. SRI LANKA - SPONSORING KIND IN WEESHUIS


Kinderen komen niet zomaar in een weeshuis terecht, in alle gevallen is er een wereld van verdriet en onmacht aan vooraf gegaan. Door het geweld op Sri Lanka zijn veel kinderen wees of half-wees geworden. Ook de steeds maar stijgende prijzen voor levensonderhoud noodzaken veel alleenstaande ouders tenminste één van hun kinderen naar een weeshuis te brengen.

Door sponsorouder te worden, kunt u meehelpen een kind te begeleiden naar zijn/haar volwassenheid. De kosten bedragen minimaal € 35,-- per maand. Jaarlijks ontvangt u een bericht over uw pleegkind, zodat u de ontwikkelingen goed kunt volgen. Bovendien kunt u, mocht u een bezoek aan Sri Lanka brengen, uw pleegkind in het tehuis bezoeken.
Website gebouwd door Its Asbreuk