O. SRI LANKA - PLEEGGEZINSPONSORING


De Stichting heeft op diverse plaatsen op Sri Lanka gezinssponsorprogramma's. Deze staan onder leiding van zusters en priesters. De kosten van een gezinssponsoring zijn minimaal € 35,-- per maand. Voor dit bedrag laten we alle kinderen uit het betreffende gezin naar school gaan!

Daarnaast proberen we de omstandigheden thuis te verbeteren, om zo te werken aan de inkomensverbetering van het gezin zodat men weer op eigen benen verder kan gaan. De duur van de sponsoring is sterk afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van het gezin. Als het een alleenstaande moeder betreft met nog jonge schoolgaande kinderen, dan zal de sponsoring langere tijd doorlopen dan bij een volledig gezin waar acute problemen zijn die met kortdurende steun kunnen worden verholpen. Gemiddeld loopt een sponsoring drie jaar.

Om onderlinge jaloezie onder de arme bevolking te voorkomen, is het voor sponsor ouders niet mogelijk om het pleeggezin te bezoeken. Wel ontvangt u als sponsor tweemaal per jaar bericht over het pleeggezin zodat u de ontwikkelingen goed kunt volgen. We hopen dat velen zich komend jaar bereid tonen een gezinssponsoring op zich te nemen daar het aantal verzoeken uit Sri Lanka zeer groot blijft!
Website gebouwd door Its Asbreuk