M. CHINA - BEGELEIDING KINDEREN


In de Chinese provincie Yunnan heeft een Nederlandse vrouw 12 jaar gewoond en gewerkt en daar verschillende projecten opgezet en begeleid, om de armsten binnen de diverse locale bevolkingsgroepen te helpen met levensonderhoud, medische hulp en training, voedsel, kleding en onderwijs.

Via het onderwijsproject heeft zij veel kinderen in staat gesteld naar school te gaan. De kinderen die op haar pad zijn gekomen verkeren in schrijnende situaties.Veel van de kinderen hebben geen ouders meer en leven onder moeilijke omstandigheden bij een verzorger (opa of oma, oom of tante) die vaak te weinig geld en tijd hebben om goed voor hen te zorgen, laat staan naar school te kunnen laten gaan. Een aantal van deze kinderen is gehandicapt. Door voor deze kinderen een deel van het schoolgeld te betalen en hen de hoogstnoodzakelijke schoolspullen te geven, geeft zij deze kinderen een hoopvolle toekomst.
Een aantal van hen heeft, na een succesvolle middelbare schoolperiode, dankzij de hulp vanuit Nederland, de stap kunnen maken naar een universitaire studie of beroepsopleiding. Haar Chinese collega is met hart en ziel al jaren betrokken bij dit onderwijsproject en zorgt er voor dat het schoolgeld rechtstreeks aan de school of de universiteit van de scholier wordt betaald. Dat is niet altijd gemakkelijk want de meeste scholieren wonen ver weg in de bergen op afgelegen plekken, waar geen auto meer kan komen. Het laatste stuk legt zij dan te voet af, een wandeling van soms een paar uur heen en een paar uur terug.
Op dit moment moment worden 40 kinderen gesponsord vanuit Nederland. Sommige kinderen hebben een vaste sponsor, anderen niet. Het zou zo fijn zijn als ze hun school of studie kunnen afmaken. Dat kan alleen als er ook het komend jaar weer voldoende geld binnenkomt. De totale kostn van het onderwijsproject voor 2014 zijn Euro 5.500,-- waarvan inmiddels door sponsors Euro 3.00,-- bij elkaar zal worden gebracht. Het zou prachtig zijn als ook de kinderen zonder sponsor dit onderwijsproject kunnen blijven volgen.
Helpt u mee?
Website gebouwd door Its Asbreuk