K. LESOTHO - BEAUTIFUL GATE TEHUIS


In het tehuis Beautiful Gate worden HIV-positieve kinderen opgevangen en kinderen die om andere redenen niet meer thuis kunnen wonen. Met enige regelmaat wordt voor een aantal kinderen pleegouders of adoptiefouders binnen Lesotho gevonden, terwijl er af en toe ook kinderen interlandelijk worden geadopteerd.

Toch zullen ook veel kinderen binnen dit tehuis gaan opgroeien, of omdat er nog familieleden zijn die de kinderen bezoeken of omdat de kinderen vanwege bijvoorbeeld medische redenen niet in aanmerking komen voor plaatsing in een ander gezin.
De kinderen in Beautiful Gate worden zeer goed en liefdevol verzorgd. Om deze zorg op dit goede en tevens huiselijke niveau te kunnen voortzetten is geld nodig.

In 2014 hopen we, met behulp van uw support, dit waar te kunnen maken.

De kosten hiervoor per kind zijn 12 x Euro 25,-- per maand = Euro 300,-- per jaar.
Doet u mee?
Website gebouwd door Its Asbreuk