J. SRI LANKA - BOEKEN EN UNIFORMEN


Op Sri Lanka begint ieder jaar in januari het nieuwe schooljaar. Daarvoor moeten dan tal van nieuwe dingen worden aangeschaft: uniformen, schoenen, sokken, boeken, schriften, schrijfgerei en nog veel meer. Kostbare zaken voor arme ouders, van wie velen maar net genoeg geld verdienen om één, hooguit twee maaltijden per dag te kunnen bekostigen. De scholen die door deze kinderen worden bezocht, hebben ook geen geld. Het gevolg hiervan is dat aan deze arme ouders soms ook nog het verzoek wordt gedaan om zorg te dragen voor een lessenaar en stoel voor hun kind. Een onmogelijke eis en voldoende reden om het kind dan maar thuis te houden. Maar... wij kunnen helpen!

Voor ? 50,-- kan een kind toch een start op school maken. Het aantal aanvragen is ook dit jaar weer groot, zeker nu de belangstelling van de meeste sponsors steeds meer uitgaat naar sponsoring van een kind in een tehuis boven een gezinssponsoring. De hoge kosten voor het dagelijks leven zijn er mede oorzaak van dat deze vorm van hulp essentieel is voor de toekomst van een kind. Immers als er geen geld is voor eten in een gezin, dan zeker niet voor scholing.
We hopen daarom dat u weer enthousiast voor dit project zult zijn in dit komend jaar!!
Website gebouwd door Its Asbreuk