F. CHINA - STUDY SUPPORT CENTRE


Robert en Priscilla van Cappellen werken in de provincie Yunnan in China. in het afgelopen jaar hebben zij zich vooral gericht op hulp aan kansarme kinderen in het district Honghe. In deze streek wonen veel etnische minderheidsgroepen. Veel gezinnen in de minderheidsgroepen hebben meerdere kinderen, die nooit officieel zijn ingeschreven in het geboorteregister vanwege de één-kind-politiek. Het zijn kinderen die op papier 'niet bestaan' en die zich dus ook niet zomaar kunnen aanmelden op een staatsschool. Robert en Priscilla hebben zich in het afgelopen jaar ingezet om deze kinderen te laten instromen in het reguliere onderwijs. Nu een groot aantal kinderen intussen op school is, heeft juist deze groep extra begeleiding en steun nodig, want:

hun ouders zijn arm en vaak analfabeet. De kinderen hebben thuis geen douche. Het gezin heeft hoogstens één gloeilamp om hun schamele huisje te verlichten.

Robert en Priscilla verlenen zorg aan deze kinderen. Ze zijn gestart in hun eigen appartement, maar momenteel werken ze in het verbouwde schuurtje van de lokale kerk omdat het aantal kinderen blijft toenemen. Momenteel zijn dit er maar liefst 90! Ook is er een schoolappartement ingericht. Op beide locaties maken de kinderen hun huiswerk onder begeleiding. Ze krijgen er fruit of een maaltijd en kunnen zich er douchen. Om deze opvang en begeleiding mogelijk te blijven houden is financiële steun nodig. Met € 1.500,-- denkt men een heel eind te kunnen komen.

Wilt u dit project ondersteunen?
Website gebouwd door Its Asbreuk