E. CHINA - PLEEGOUDERS


Vanuit China ontvingen we enkele jaren geleden het verzoek om hulp voor een kindertehuis in de hoofdstad Beijing. Er wonen totaal 600 kinderen. Echter 300 van hen wonen in een aparte afdeling en zullen nooit in aanmerking kunnen komen voor adoptie, daar ze ernstig gehandicapt zijn. Vele vormen van handicaps komen voor, zowel op verstandelijk als op lichamelijk gebied of een combinatie hiervan. Het beleid in het tehuis is er meer en meer op gericht om toch, indien enigszins mogelijk, deze kinderen een gezinsleven te geven. Vanuit die gedachte is men een aantal jaren geleden het pleeggezinproject gestart en gelukkig bleek de belangstelling hiervoor groot te zijn.

De opname capaciteit in het tehuis is beperkt en steeds weer nieuwe kinderen hebben een plekje nodig. Voorafgaand aan de opname van deze pleegkinderen moeten de aanstaande pleegouders een verplichte training volgen waar hen wordt geleerd welke hygiëne noodzakelijk is voor deze kinderen, hoe men verdergaande dystrofie en bloedarmoede kan voorkomen, hoe men om moet gaan met epileptische aanvallen etc. Momenteel wonen er al vele gehandicapte kinderen in pleeggezinnen! Alle gezinnen worden begeleid en er wordt streng op toegezien dat het belang van het kind voorop blijft staan.

Om de ouders ook reël te kunnen ondersteunen worden de kinderen een paar dagdelen per week naar het rehabilitatie centrum gebracht, waar ze gestimuleerd worden om hun capaciteiten nog beter te ontwikkelen. De kinderen zelf vinden dit ook fantastisch want blijken het te ervaren alsof ze naar een school mogen, waar ze werkjes kunnen doen, voorgelezen worden en als het grote kinderen betreft leren ze werken op een computer.

Voor de pleegouders zijn deze dagdelen een gelegenheid om even adem te kunnen halen. Ze zorgen dag en nacht voor deze 'special need' kinderen en de verzorging en begeleiding vraagt heel wat van hen. Het is ontroerend te zien met hoeveel liefde ze deze taak uitvoeren.
Met een bedrag van Euro 2.500,-- denken we een goede bijdrage te kunnen leveren om deze activiteiten mogelijk te blijven houden!

Ook hopen we financieel te kunnen bijdragen aan de realisering van de verplichte cursussen voor aanstaande pleegouders zodat meer kinderen deze unieke vorm van opvang kunnen gaan krijgen. Een bedrag van Euro 850,-- is nodig om 30 aanstaande pleegouders te kunnen trainen in 2014. De pleegouders staan klaar, nu wij nog!
Website gebouwd door Its Asbreuk